Nước Sâm

Nước sâm được nấu từ hỗn hợp các loại lá, rễ cây và một số loại thực vật có tính mát như mía lau, râu bắp, rễ tranh, nhãn nhục nâu... với đường phèn.

Chi tiết

Tác dụng của nước Sâm là để giải nhiệt.